นักศึกษาดูงาน โรงงาน ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่

ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 7.00 – 17.00 น. คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เข้าไปศึกษาดูงานกิจการ ที่บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จํากัด ที่ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการนี้ทั้งสิ้น จำนวน 62 คนและคณาจารย์ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็น 64 คน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา PRESTRESSED CONCRETE DESIGN รหัสวิชา 010813203 ปีการศึกษาที่ พ.ศ. 2558 โดย ผศ.ดร. นิรันดร์ อนันต์ธนกุล

CIMG1142       CIMG1104

CIMG1104       CIMG1121

CIMG1140       CIMG1152

ความรู้สึกของนักศึกษาในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้

“ผมรู้สึกว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนในวิชาวิชา PRESTRESSED CONCRETE DESIGN มากครับ เพราะทำให้ผมเห็นภาพการทำงานของจริงและช่วยให้เข้าใจกับเนื้อหาที่ได้เรียนมาในห้องเรียนมากขึ้นครับและยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เรียนในห้องเรียน จากวิทยากรของทางบริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จํากัดด้วยครับ” นายพงศกร อ่อนพลี

“ในการไปดูงานในครั้งนี้ทำให้พวกเราเห็นภาพการทำงานจริงของงานคอนกรีตอัดแรง ได้เรียนรู้การนำทฤษฎีจากในห้องเรียนมาใช้ในการทำงานจริง รวมถึงได้เรียนรู้จากการรับฟังประการณ์ตรงจากผู้เชียวชาญเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและเทคนิคการทำงานซึ่งเราไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับพวกเราที่ได้โอกาสในการมาศึกษาดูงานที่นี่ค่ะ” นางสาวอัจฉราพรรณ มิ่งขวัญ

“การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการเรียนวิชา คอนกรีตอัดแรงนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะ เนื่องจากเนื้อหาของวิชาที่ค่อนข้างซับซ้อนเข้าใจยาก ทำให้การเห็นงานจริงจะช่วยให้มีความเข้าใจและมองภาพออกยิ่งขึ้น ซึ่งระหว่างอบรมพี่วิทยากรมีความเป็นกันเอง และคอยตอบทุกคำถามทำให้ผมเข้าใจในเรื่องของคอนกรีตอัดแรงมากยิ่งขึ้น การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การเรียนในวิชาคอนกรีตอัดแรงเท่านั้นหากแต่ยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป” นายปฏิพัทธ์ จิรมรุตพงศ์

ท้ายที่สุดทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความขอบคุณ บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จํากัด ที่เอื้อเฟื้อ สถานที่และตอนรับนักศึกษาทุกคนอย่างอบอุ่น รวมถึงถ่ายทอดความรู้มากมายแก่คณะนักศึกษาที่ไปเยี่ยมชมโรงงาน