ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคาร 89 ชั้น 2
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8620-8629
โทรสาร 02-587-4337

เดินทางโดยรถประจำทาง :

รถประจำทางธรรมดา : สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117,175 และ 203
รถประจำทางปรับอากาศ : สาย ปอ.32, ปอ.97, ปอ.203 และ ปอ.543

เดินทางโดยรถไฟฟ้า :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงที่สถานีบางซื่อ จากนั้นต่อรถประจำทางสาย 97 หรือ ปอ.97 (ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดินบางซื่อ)
รถไฟฟ้า BTS : ลงที่สถานีจตุจักร จากนั้นต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

แผนผังภายในมหาวิทยาลัย :

 

map03f