26 ธ.ค. 2018

C-camp KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา…ค้นหาคนสร้างฝัน

ค่ายของเรา มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ของเรา ว่ามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิชาใดบ้าง แต่ค่ายของเราไม่ได้มีเพียงการอบรมเท่านั้น ค่ายของเรายังมีการปฏิบัติ ที่ให้น้องๆ ได้มาลงมือทำจริงๆ จากห้องปฏิบัติการณ์ที่ภาควิชาของเรานั้นใช้กันจริงๆ เพื่อที่จะให้น้องได้ลองค้นหาตัวเอง ทดลองด้วยตัวเอง ว่าน้องๆ ชอบหรือยังสนใจในการเรียน วิศวกรรมโยธาอยู่ไหม อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสนุกสนาน

ใส่ความเห็น