ผศ.ดร.มรุพัชร จำนงค์วงศ์

 • Asst. Prof. Marupatch Jamnongwong, Ph.D.

Contact Info:

 • marupatch.j@eng.kmutnb.ac.th
 • +66 2 555 2000 ต่อ 8620-8624
 • Floor 2, Building 89

EDUCATION

 • Diplôme de docteur génie des procédés et de l’environnement (Doctoral Degree (Ph.D.), Processes and Environmental Engineering), Institute National des Sciences Appliquées de Toulouse, France, 2010.
 • M.Eng. (Environmental Engineering), Chulalongkorn University, Bangkok Thailand, 2005.
 • B.Eng. (Water Resources Engineering), Kasetsart University, Bangkok Thailand, 1999.

RESEARCH

 • Environmental Engineering
 • Separation Process
 • Mass Transfer
 • Waste Management
 • Hydraulics

CURRICULUM VITAE – LINK