คำขวัญ

จริยธรรม นำวิศวกร

งานวิจัยเด่น

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต ...

ข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2567 โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน)

รับรวม 30 คน (รับจบ ม.6 15 คน และ ปวช. 15 คน) รับ ...

กำหนดการรับนักศึกษา TCAS67

สามารถดูข้อเพิ่มเติมได้ที่ Link ...

C-camp KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา…ค้นหาคนสร้างฝัน

ค่ายของเรา มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้มาเรียนรู ...

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมใน

การฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะในงานวิศวกรรม

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี โท และเอก

พาชมภาควิชา

วิศวกรรมโยธา เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง?
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา