15 Mar 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ปิติ สุคนธสุขกุล และศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและการก่อสร้าง ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2567

ที่มา :

Leave a Reply