08 Dec 2023

ประกาศรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2567 โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน)

รับรวม 30 คน (รับจบ ม.6 15 คน และ ปวช. 15 คน) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 66 – 28 ก.พ. 67 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read More

26 Dec 2018

C-camp KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา…ค้นหาคนสร้างฝัน

ค่ายของเรา มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ของเรา ว่ามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิชาใดบ้าง

Read More

26 Dec 2016

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Read More