คำขวัญ

จริยธรรม นำวิศวกร

งานวิจัยเด่น

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต ...

ข่าวสาร TCAS ปีการศึกษา2567

ประกาศรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2567 โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน)

รับรวม 30 คน (รับจบ ม.6 15 คน และ ปวช. 15 คน) รับ ...

ข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2567 โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน)

รับรวม 30 คน (รับจบ ม.6 15 คน และ ปวช. 15 คน) รับ ...

กำหนดการรับนักศึกษา TCAS67

สามารถดูข้อเพิ่มเติมได้ที่ Link ...

C-camp KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา…ค้นหาคนสร้างฝัน

ค่ายของเรา มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้มาเรียนรู ...

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมใน

การฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะในงานวิศวกรรม

ประวัติและความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาพระจอมเกล้าพระนครเหนือก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่?
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ภายใต้ชื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง จากนั้นในปี พ.ศ.2537 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

พาชมภาควิชา

วิศวกรรมโยธา เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง?
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา

บรรยากาศการทำแลป

แลปต่างๆในภาควิชาวิศวกรรมโยธาทำอะไรบ้าง?
แลปในภาควิชาวิศวกรรมโยธามีมากมายหลายแลปเพื่อให้นักศึกมามีความเข้าใจมากขึ้น เห็นภาพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างถูกต้องและชำนาญ อาทิเช่น แลปดิน คอนกรีต การสำรวจ เป็นต้น