คำขวัญ

จริยธรรม นำวิศวกร

ข่าวทั้งหมด

กำหนดการรับนักศึกษา TCAS67

สามารถดูข้อเพิ่มเติมได้ที่ Link ...

C-camp KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา…ค้นหาคนสร้างฝัน

ค่ายของเรา มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้มาเรียนรู ...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจ ...

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต ...

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมใน

การฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะในงานวิศวกรรม

ประวัติและความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาพระจอมเกล้าพระนครเหนือก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่?
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ภายใต้ชื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง จากนั้นในปี พ.ศ.2537 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

พาชมภาควิชา

วิศวกรรมโยธา เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง?
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา

บรรยากาศการทำแลป

แลปต่างๆในภาควิชาวิศวกรรมโยธาทำอะไรบ้าง?
แลปในภาควิชาวิศวกรรมโยธามีมากมายหลายแลปเพื่อให้นักศึกมามีความเข้าใจมากขึ้น เห็นภาพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างถูกต้องและชำนาญ อาทิเช่น แลปดิน คอนกรีต การสำรวจ เป็นต้น