08 ธ.ค. 2023

ประกาศรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2567 โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน)

รับรวม 30 คน (รับจบ ม.6 15 คน และ ปวช. 15 คน) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 66 – 28 ก.พ. 67 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read More

28 ม.ค. 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read More

26 ธ.ค. 2018

C-camp KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา…ค้นหาคนสร้างฝัน

ค่ายของเรา มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ของเรา ว่ามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิชาใดบ้าง

Read More

26 ธ.ค. 2016

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Read More

26 ธ.ค. 2016

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี               ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

Read More