ผศ.อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต

  • Asst. Prof. Uthairith Rochanavibhata

Contact Info:

  • uthairith.r@eng.kmutnb.ac.th
  • +66 2 555 2000 ต่อ 8620-8624
  • Floor 2, Building 89

EDUCATION

  • M.Eng. (Infrastructure Planning and Management), Asian Institute of Technology, Thailand.
  • อส.บ. (เทคโนโลยีโครงสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย.

RESEARCH