26 Dec 2018

C-camp KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา…ค้นหาคนสร้างฝัน

ค่ายของเรา มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ของเรา ว่ามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิชาใดบ้าง

Read More