28 Jan 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read More