นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน “เหรียญรางวัลเรียนดี” ประจำปี 2559

ภาพจาก https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ช่วยศรี นักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระบรมรา...

นักศึกษาดูงาน โรงงาน ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่

ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 7.00 – 17.00 น. คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เข้าไปศึกษาดูงานกิจการ ที่บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จํ...

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชนะเลิศ การแข่งขันแก้ปัญหาปฐพีครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจาก การแข่งขันแก้ปัญหาปฐพีครั้งที่ 4 เนื่องจากมีการจัดการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี...