นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมการศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาควิชาฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ประเภทกำลังอัดตามเป้าหมาย นัก...

นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา 2560

การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในปีนี้ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันใ...

นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน “เหรียญรางวัลเรียนดี” ประจำปี 2559

ภาพจาก https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ช่วยศรี นักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระบรมรา...