26 ธ.ค. 2016

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

              ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเชิญจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย “ผนังกันกระสุนแบบหลายชั้นจากคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กและแผ่นยางธรรมชาติ” ต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในชิ้นงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงในงาน “25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน
             พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจต่อผลงาน และข้อคำถามเพิ่มเติม พร้อมทั้งแนะนำให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยให้เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
พัทธนันท์/ข่าว 

ที่มา https://www.kmutnb.ac.th/news/student-news/1099.aspx

ใส่ความเห็น