28 Jun 2024

ขอแสดงความยินดีกับนายสทารัชว์ เพียรเฟื่องฟู นักศึกษาระดับปริญญาเอกของภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนายสทารัชว์ เพียรเฟื่องฟู นักศึกษาระดับปริญญาเอกของภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ได้รับการคัดเลือกจากทาง Japan Society of

Read More

28 Jan 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read More